معرفی

اداره ایمنی و آتش نشانی یکی از قدیمی ترین ادارات شرکت می باشد که از سال 84 با تغییر ساختار سازمانی به عنوان یکی از واحدهای اداره HSE شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به فعالیت خود ادامه داده است .

این اداره شامل دو بخش ایمنی و آتش نشانی می باشد.
سیاستگذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر اجرای اصول ایمنی و آتش نشانی درتاسیسات و انبارهای نفت، تاسیسات گاز مایع، جایگاههای شرکتی و اختصاصی عرضه فرآورده های نفتی و جایگاههای گاز طبیعی فشرده (CNG) به صورت تک منظوره و دو منظوره، فروشندگی ها، اسکله ها، مخزندارهای راه آهن و ادارات ستادی با هدف اطمینان از انطباق روشها، فعالیتها و دستورالعمها با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی در راستای صیانت از جان کارکنان و تاسیسات با ایمن سازی عملیات ذخیره سازی و توزیع سوخت از اهم وظایف واحد ایمنی و آتش نشانی می باشد.
پس از استقرار سیستم های مدیریتی یکپارچه (IMS )در شرکت ملی پخش، نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها، الزامات قانونی و مقررات فراگیر در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001 ) را نیز می توان از وظایف مهم این بخش به حساب آورد.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627