ارزیابی اولیه تامین غذای نیمروزی کارکنان

نحوه تامین غذای نیمروزی
درصورتی که غذای خود را از منزل می آورید به سوالات ذیل پاسخ دهید؟
درصورتی که غذای خود را از رستوران شرکت تامین می کنید به سوالات زیر پاسخ دهید؟
درصورتی که غذای خود را از رستوران های اطراف شرکت تهیه می کنید به سوالات ذیل پاسخ دهید؟
پیشنهادات و نظرات

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627