معرفی

 واحد بهداشت حرفه ای اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  از خرداد ماه 1384 در ساختار جدید HSE شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی کارکنان شروع به کار کرد.

با توجه به این که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به 37 منطقه عملیاتی تقسیم بندی شده است برای هر منطقه یک نفر مسئول بهداشت صنعتی در نظر گرفته شده است که مسئولیتهای زیست محیطی آن منطقه را نیز برعهده  می باشند.

اهم اقدامات انجام شده در واحد بهداشت صنعتی ستاد:
1-انجام بازدیدهای مستمر بهداشت صنعتی از مناطق 37 گانه.
2- برگزاری کمیته های تخصصی با حضور مناطق 37 گانه در جهت بررسی موانع و مشکلات بهداشت صنعتی در مناطق و پیگیری رفع آنها.
3- مشارکت در اجرای فاز اول پروژه مدیریت ریسک در مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش .
4-ابلاغ دستورالعمل راهنمای ارزیابی ریسک بهداشتی در سطح شرکت ملی پخش و مناطق آن .
5-دریافت گزارشات فصلی و سالیانه از مناطق و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی. 
6-مشارکت با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در خصوص اجرایی شدن هرچه موثرتر مفاد تفاهم نامه HSE در مناطق 37 گانه .
7-مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بهداشت صنعتی برای مناطق و در راستای تبعیت از سیستم های مدیریتی. 
8- مشارکت در تهیه، تدوین مقررات، استانداردها، روشهای اجرایی، دستورالعمل ها و چک لیست های بهداشتی .
9-تهیه و تدوین بروشور، کتب، CD، پوسترهای آموزشی شامل:
- کتاب راهنمای بهداشت حرفه ای  
- کتاب راهنمای امداد و کمکهای اولیه 
- نرم افزار ارگونومی در اداره
- پوستر روشنایی 
- پوستر مضرات استفاده از مواد نیروزا در سالنهای ورزشی شرکت 
- پوستر مربوط به هفته سلامت
- پوستر روزجهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار
- بروشور مضرات استعمال دخانیات 
- شناسایی مواد شیمیایی موجود در مناطق با همکاری مسئولین بهداشت صنعتی و تهیه MSDS آنها و ارسال به کلیه مناطق 37 گانه در جهت بهره برداری. 
11- تهیه پیام های سلامت به صورت هفتگی و ارسال آنها به مناطق جهت بهره برداری .
12- درج اطلاعات بهداشتی برروی سایت اینترنتی HSE شرکت .
13-پیگیری برنامه ها و پروژه های بهداشت صنعتی ستاد و مناطق.
14-تهیه اخبار HSE و ارسال جهت درج در خبرنامه شرکت ملی پالایش و پخش. 
15-تسهیل حمایت از طرحهای پژوهشی و پایان نامه های مرتبط با بهداشت صنعتی. 
16-اطلاع رسانی به مدیران، روسا و سایر مسئولین مناطق در خصوص مسائل مرتبط با بهداشت صنعتی با برگزاری جلسات و دوره های آموزشی و شرح اطلاعیه ها. 
17-دریافت نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور در مناطق و بررسی و تحلیل نتایج آن در خصوص ارائه راهکارهای کنترلی.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627