معرفی واحد محیط زیست

معرفی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان بزرگترین مجموعه تابعه شرکت ملی پالایش و پخش،رعایت استانداردها در حفاظت محیط زیست را بعنوان یکی از وظایف خود مدنظر قرارداده است و در راستای حراست از مرزهای محیط زیست کشور با شناسایی کلیه جنبه های زیست محیطی تاسیسات و انبارهای نفتی، اقدام به تعریف و اجرای پروژه های زیست محیطی بزرگ و ملی نموده است.
همچنین مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران معتقد به پیشگیری از آلودگیهای آب، خاک ، هوا و همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در حین عمل به وظیفه خطیر تامین و توزیع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط میهن می باشد.
در این راستا اداره محیط زیست ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از زمستان سال 1382زیر نظر مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران وبا هدف حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژی شروع به کار کرد.هم اکنون این واحد زیر نظر اداره HSE ستاد شرکت ملی پخش مشغول انجام وظیفه می باشد.

استراتژی های واحد محیط زیست ستاد:
•  تهیه و ارزیابی گزارشات عملکرد دوره ای بصورت سالیانه 
•  بررسی نتایج شناسایی و ارزیابی کلیه ریسکهای زیست محیطی شرکت
•  پیگیری برنامه ها و پروژه های زیست محیطی 
•  انجام بازدیدها و ممیزی های موردی جهت بررسی وضعیت زیست محیطی مناطق
•  اولویت بندی مشکلات و برنامه ریزی فعالیتهای مورد نیاز مربوطه 
•  نظارت و کنترل بر انجام ارزیابی های زیست محیطی پروژه ها تا زمان اتمام طرح . 
•  نظارت عالیه بر طرحها و پروژه های زیست محیطی شرکت 
•  برنامه ریزی جهت تدارک سیستم های کنترلی و پایشی زیست محیطی 
•  برنامه ریزی فعالیتهای نیاز سنجی ، امکان سنجی و تعریف پروژه های کاربردی 
زیست محیطی شرکت در سطح کلان 
•  نظارت برکاهش و صرفه جویی در هزینه های پایش آلاینده های زیست محیطی 
•  گردآوری اطلاعات و جزوات آموزشی درخصوص به حداقل رساندن زائدات
(Waste Minimization) حاصل از فعالیت های شرکت 
•  ارائه اطلاعات و جزوات آموزشی درخصوص بهره وری سبز
(Green Productivity) 
•  مشارکت در برگزاری سمینارهای تخصصی زیست محیطی
•  مشارکت در تهیه و تدوین مقررات ،استاندارد ها،روشهای اجرایی و دستوراالعمل های
زیست محیطی 
•  تسهیل حمایت از طرحهای پژوهشی و پایان نامه های مرتبط با نیازهای زیست محیطی شرکت
•  کنترل وضعیت محیط زیست پروژه ها و طرحها 
•  بازرسی و نظارت بر رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرحها و پروژه های در حال احداث و توسعه ای
•  برنامه ریزی و نظارت برپایش های زیست محیطی طرحها و پروژه های در حال احداث و بهره برداری
•  اعلام سیاستها و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با شرکت 
•  همکاری در تهیه بروشور ، فیلم و جزوات آموزشی  
•  انجام تبلیغات زیست محیطی از طریق رسانه های عمومی و ... 
•  انتخاب و تقدیر از واحدهای برگزیده زیست محیطی شرکت (واحد های خدماتی سبز) 
•  درج اطلاعات زیست محیطی برروی سایت اینترنتی HSE شرکت 
•  حمایت و مشارکت در همایشها و نمایشگاههای ذیربط 
•  جمع آوری و نگهداری اسناد و گزارشات طرحهای زیست محیطی انجام شده در شرکت .
•  تهیه سیمای زیست محیطی شرکت 
•  گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به دستاوردها ، برنامه ها و اقدامات 
•  مناطق در زمینه صرفه جویی انرژی 
•  تبادل اطلاعات ، تجربیات ، راهکارها و دستاوردهای شرکتهای اصلی در زمینه استفاده بهینه از منابع و انرژی 
•  آموزش و توسعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع 
•  تعیین و تحلیل روند تولید و مصرف انرژی در آینده 
•  هدف گذاری کاهش مصرف انرژی بر اساس پتانسیل های موجود در مناطق
•  انجام هماهنگی در راستای نیل به اهداف تعریف شده 
•  سیاست گذاری کلان زیست محیطی بر اساس استانداردها ، اهداف و شرایط موجود و آتی مناطق 
•  شناسایی شرکتها و افراد توانمند داخلی و خارجی بمنظور استفاده از خدمات آنها در موارد زیست محیطی
•  نظارت عالیه بر طرحها و پروژه های مرتبط مناطق

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627