معرفی واحد آموزش

معرفی واحد آموزش HSE

کلیدی ترین عنصر در یک سازمان نیروی انسانی آن سازمان می باشد و آموزش مهمترین رکن برنامه ریزی و توسعه ارزشها و جهت دهی نگرش ها، همسو با اهداف از پیش تعیین شده است. نیازسنجی، تدوین تقویم آموزشی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی با هدف ترویج، توسعه و ارتقاء فرهنگ HSE در سازمان از اهم وظایف واحد آموزشHSE  می باشد. برنامه ریزی دوره های آموزشی  HSEو پدافند غیر عامل و مدیریت بحران با همکاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی جهت تمامی پرسنل ستاد و مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش صورت می پذیرد. این امر بمنظور افزایش سطح توانایی، مهارت و دانش کارکنان جهت دستیابی به اهداف عالیه سازمان، در راستای کاهش حوادث، کاهش بیماریهای شغلی، جلوگیری از تخریب و آسیب های زیست محیطی و پیشگیری از تهدیدات و مخاطرات می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۱۴

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627