فهرست اخبار HSE


برگزاری دوره آموزشی نحوه صحیح ارائه خدمات در شرایط کرونا
به منظور حفظ آرامش و سلامتی کارکنان شرکت ملی پخش در ستاد، یک دوره آموزشی در خصوص نحوه صحیح ارائه خدمات در شرایط کرونا برای کارکنان خدماتی برگزار شد.
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
 
برگزاری دوره باز آموزی سیستم مدیریت HSE
دوشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۰۳
 

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627